Over ons

Het begin

De Stichting Altijd Feest is ontstaan op initiatief van Lisette Berm en is opgericht op 25 augustus 2014. Lisette´s gezin verzorgt inmiddels meer dan 4 jaar de weekendopvang voor een pleegkind. Hiermee kwam Lisette in aanraking met een kind die haar verjaardag niet kon vieren. Dit in combinatie met haar activiteiten bij de BSA en haar eigen werkzaamheden, o.a. het organiseren van kinderfeestjes, heeft haar doen besluiten om hier iets aan te willen doen. Haar man Peter en enkele van haar vrienden waren meteen enthousiast en zegden hun medewerking toe.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden; een voorzitter, een penningmeester en een secretaris met algemene bestuurstaken. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.

Tot bestuurders zijn benoemd:

  • PETER VAN DEN HERIK (voorzitter)
  • JOHN VAN DER ZOUWEN (secretaris)
  • ALEXANDRA DE KREIJ (penningmeester)

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten.

Geen beloning

De Stichting Altijd Feest heeft vanzelfsprekend geen commercieel belang. De financiële middelen van de stichting worden nagenoeg volledig besteed aan de kinderen. De bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.